Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Η εποπτεία και ο έλεγχος των Υπηρεσιών των Επιμελητηρίων

Print Friendly
26/05/2016

 

Προς

– Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

κο Γεώργιο Σταθάκη

– Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

κο Αντώνη Παπαδεράκη

Κοινοποίηση:

– Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων

– Επιμελητήρια

– Υπαλλήλους και Συλλόγους Ο.Σ.Υ.Ε

Κύριε Υπουργέ,

 Έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα η σύγχυση περί των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας σε σχέση με την εποπτεία και τον έλεγχο των Υπηρεσιών των Επιμελητηρίων.

Μέχρι πρόσφατα την εποπτεία στα Επιμελητήρια ασκούσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η οργανική μονάδα Διεύθυνση Εμπορικών οργανώσεων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονταν η ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Το τελευταίο καιρό εμπλέκονται πολλές υπηρεσιακές μονάδες (Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων, Διεύθυνση Ανωνύμων και Γ.Ε.ΜΗ, Διεύθυνση Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων, κ.λ.π.), οι οποίες απευθύνουν ερωτήματα, ζητούν στοιχεία και επιχειρούν να καταστούν αρμόδιες, με αποτέλεσμα τη σύγχυση, τις αλληλοαναιρούμενες απαντήσεις και κατευθύνσεις, την ενίσχυση της γραφειοκρατίας και την παρεμπόδιση παραγωγής ουσιαστικού έργου από τις Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων. (πρόσφατο παράδειγμα ο τρόπος έγκρισης των Προϋπολογισμών παρότι το άρθρο 97 του Ν.4314/14 προβλέπει ρητά ότι αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση, εφαρμογή κανών και έκδοση οδηγιών για θέματα  προϋπολογισμών είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστός σε σας ο χαρακτήρας των Επιμελητηρίων και το νομικό πλαίσιο που τα διέπει.

Πιστεύουμε  ότι είναι επιτακτική ανάγκη να περιέλθει η αρμοδιότητα εποπτείας των Επιμελητηρίων σε μία διεύθυνση (μέχρι πρόσφατα αρμόδια ήταν η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων) για την ενιαία θεώρηση και ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ευελπιστούμε για την άμεση διευθέτηση του θέματος και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

– Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε

 

– Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας

 

– Μιχάλης Γιάγκας Βούλα Γιοβανοπούλου