Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Εφαρμογή σύμβασης εργασίας έτους 2002 για τις κατασκηνώσεις

Print Friendly
02/06/2003

 

Προς τις
Διοικήσεις των Επιμελητηρίων

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ο.Σ.Υ.Ε υπέγραψε για το έτος 2002 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΦΕΚ 1633/τ.Β/31.12.2002) με την οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται και η συμμετοχή των παιδιών των Επιμελητηριακών υπαλλήλων σε κατασκηνώσεις.
Σε εφαρμογή της Ε.Σ.Σ.Ε αποστείλαμε την υπ’ αριθμ. 79/10-4-2003 επιστολή στην Κ.Ε.Ε.Ε με την οποία ζητούσαμε να καθορίσει το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για κάθε παιδί που θα φιλοξενηθεί σε κατασκήνωση από το έτος 2003 και προτείναμε το ποσό των 30 Ευρώ ανά άτομο και ημέρα. ως ημερήσια αποζημίωση για κάθε παιδί.
Η Κ.Ε.Ε.Ε με την υπ’ αριθμ. 1575/2-5-2003 μας γνωστοποίησε ότι αποφάσισε το ποσό των 20 Ευρώ ανά άτομο.
Η σημαντική αυτή κοινωνική και οικονομική κατάκτηση θα τύχει εφαρμογής από την φετινή χρονιά και καλούνται όλοι διοικήσεις και εργαζόμενοι να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή και ευθύνη για την επιτυχή έκβασή της.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Σημ.: Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας
–     Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ
– Την 79/10-4-2003 επιστολή μας προς Κ.Ε.Ε.Ε
– Την 1575/2-5-03 απάντηση της Κ.Ε.Ε.Ε

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος     Η  Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας    Παρασκευή Γιοβανοπούλου

Κατεβάστε επίσης: