Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Ειδικό Επίδομα 176€

Print Friendly
02/07/2002

 

Προς Υπουργείο Ανάπτυξης

            Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω στοιχεία για την έκδοση της απόφασης που αφορά στο ειδικό επίδομα των 176 ευρώ.Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στα 59 Επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων είναι περίπου 800.Το κόστος που θα βαρύνει τους προυπολογισμούς των παραπάνω Νομικών Προσώπων για το 2002 ανέρχεται στο ποσό του 1.300.000 ευρώ περίπου (800*6*88=422.400) και (800*6*176=844.800), και 1.700.000 ευρώ για το 2003 (800*12*176=1.700.000).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας                      Παρ. Γιοβανοπούλου