Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Ειδικό Επίδομα στους Επιμελητηριακούς Υπαλλήλους

Print Friendly
24/05/2002

 

 Προς:

  Συλλόγους     Ο.Σ.Υ.Ε.

Επιμελητήρια

               Επειδή διατυπώνονται διάφορα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3016, ΦΕΚ 110/17-05-2002 σε ότι αφορά στο επίδομα των 60.000 δρχ. σας γνωρίζουμε τα εξής:  H χορήγηση του επιδόματος των 60.000 δρχ. στους επιμελητηριακούς υπαλλήλους θα γίνει μετά την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Προεδρίας και Οικονομικών η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής και θα κυρώνει την ειδική συλλογική συμφωνία που υπέγραψε η Ο.Σ.Υ.Ε. με το ΥΠΕΣΔΔΑ, την οποία ειδική συμφωνία σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας.  Η Ο.Σ.Υ.Ε. είναι σε επαφή με τα εμπλεκομένα Υπουργεία για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                     Η Γενική Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας                                             Παρασκευή Γιοβανοπούλου