Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση για Συλλογική Διαπραγμάτευση

Print Friendly
29/04/2002

Σε εφαρμογή του Ν. 2738/99 η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων συμμετέχει και φέτος στο θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων προβάλλοντας τα αιτήματα που απασχολούν τους Επιμελητηριακούς υπαλλήλους. Είναι φυσικό ότι τα περισσότερα αιτήματα αφορούν όλο το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα του οποίου συλλογικός εκφραστής και διαπραγματευτής είναι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων Κυβέρνησης – Α.Δ.Δ.Ε.Δ.Υ θα κρίνει και το εύρος των αιτημάτων μας.Το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε στη συνεδρίαση της 16/4/2002 αποφάσισε να θέσει υπό συζήτηση και διαπραγμάτευση τα εξής θέματα:

Α. Για Συλλογική Σύμβαση

1. Μέτρα για την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.Συγκρότηση ομάδας από ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων, ένα εκπρόσωπο της Κ.Ε.Ε. και ένα εκπρόσωπο της πολιτείας (Υπουργείο Ανάπτυξης ή Υπ. Προεδρίας ή Υπ. Εργασίας) για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων στα επιμελητήρια και την εισήγηση νέων. Η Επιτροπή να έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και να επιλαμβάνεται σε περίπτωση καταγγελιών.

2. Υιοθέτηση από την πολιτεία της συμφωνίας που υπογράφτηκε από ΟΣΥΕ – ΚΕΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τις άδειες που αφορούν τους χρήστες Η/Υ.

3. Ωράριο Εργασίας.Εφαρμογή 35ωρου με συνεχές 7ωρο και 5νθήμερο.

4. Υιοθέτηση από την πολιτεία της συμφωνίας που υπογράφτηκε από ΟΣΥΕ – ΚΕΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την Εκπαίδευση – Επιμόρφωση του προσωπικού των Επιμελητηρίων

5. Πρόσθετη Ασφάλιση.Υιοθέτηση από την πολιτεία της συμφωνίας που υπογράφτηκε από ΟΣΥΕ – ΚΕΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την πρόσθετη ασφάλιση του προσωπικού των Επιμελητηρίων

6. Να μονιμοποιηθεί το προσωπικό που εργάζεται για χρόνια στα Επιμελητήρια με διάφορες σχέσεις εργασίας (ασφαλιστικά μέτρα ή μέσω εμπορικών συλλόγων κλπ) και να απαγορευτεί πλέον κάθε τέτοια απασχόληση.

7. Κοινωνικές παροχές. Να επιδοτηθεί η κατασκήνωση των παιδιών και να ενισχυθούν οικονομικά τα τέκνα των υπαλλήλων  που αριστεύουν ή σπουδάζουν.

8. Καθιέρωση δίκαιου Ασφαλιστικού Συστήματος (θέσεις Α.Δ.Ε.Δ.Υ) Β. Συλλογική Συμφωνία.

1.     Εξίσωση του Εφ΄ άπαξ των Επιμελητηριακών Υπαλλήλων με αυτό των Δημοσίων Υπαλλήλων.

2.     Οι προκαταβολές μισθών του Ν. 2081/92 να είναι άτοκες

3.     Επίδομα χειριστή σε όλους τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν Η/Υ και όχι μόνο σε όσους κατέχουν οργανική θέση.

4.     Επίδομα εξομάλυνσης  60.000 δρχ. για το 2003.

5.     Χορήγηση Οικογενειακού επιδόματος και στους δύο συζύγους αναδρομικά μέχρι 30/6/2002

6.     Καθιέρωση νέου Μισθολογίου (θέσεις Α.Δ.Ε.Δ.Υ)

       Τα θέματα που αναφέρονται είναι τα ελάχιστα που τίθενται για διαπραγμάτευση. Διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε και άλλα ζητήματα και να εξειδικεύσουμε τα ανωτέρω ανάλογα με την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης Α.Δ.Ε.Δ.Υ – Κυβέρνησης.

 Ο Πρόεδρος                       Μιχάλης Γιάγκας

 Η Γενική Γραμματέας         Παρασκευή Γιοβανοπούλου