Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Πρακτικό Συνεδρίασης επιτροπής συλλογικών διαπραγματεύσεων

Print Friendly
04/09/2000

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ: Ο.Σ.Υ.Ε – Κ.Ε.Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        Στις 4/9/2000 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 μ.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 7, 5ος όροφος μεταξύ εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), και του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συζητηθούν στο πλαίσιο του Ν..2738/99 περί  Συλλογικών Διαπραγματεύσεων τα αιτήματα που έθεσε η Ο.Σ.Υ.Ε με την από 14-7-2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι εξής:
– Μιχ. Γιάγκας, Πρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε
– Παν. Πέτκας, Αντιπρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε
– Κ. Οικονόμου, Ταμίας Ο.Σ.Υ.Ε
– Γ. Κασιμάτης, Πρόεδρος Κ.Ε.Ε
– Π. Αγνιάδης, Οικ. Επόπτης Κ.Ε.Ε.
– Δ. Σαράντης, Δ΄ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε.
– Γ. Σιόλαβος, Γεν. Δ/ντης Υπ. Ανάπτυξης
– Θ. Αντωνίου, Εμπειρογνώμων Κ.Ε.Ε

         Στην αρχή ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε  κ. Μιχάλης Γιάγκας ανέλυσε το νομικό πλαίσιο με το οποίο γίνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις τονίζοντας ότι για την Ο.Σ.Υ.Ε η Κ.Ε.Ε είναι ο φορέας με τον οποίο πρέπει να συζητά τα προβλήματα – αιτήματα των υπαλλήλων και μετά το Υπουργείο Ανάπτυξης – που συμμετέχει στις συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) –  να διαμορφώνει την θέση του λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του τις συμφωνίες και τα επιχειρήματα των δύο μερών.Ο κ. Κασιμάτης συμφώνησε με την διαδικασία που περιέγραψε ο πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε,  ζήτησε περισσότερο αποφασιστικό ρόλο για την Κ.Ε.Ε και έθεσε το ερώτημα εάν οι δύο φορείς εκπροσωπούν νομίμως όλα τα μέλη τους.Γιάγκας: Σε ότι αφορά στην Ο.Σ.Υ.Ε είναι νόμιμα εκλεγμένη και εκπροσωπεί τους υπαλλήλους όλων των επιμελητηρίων που υπάγονται στους πρωτοβάθμιους συλλόγους. Οι Υπάλληλοι των επιμελητηρίων των νήσων του Αιγαίου – Κυκλάδων – Δωδεκανήσων και της Κεντρικής Ένωσης δεν  έχουν πρωτοβάθμιο σύλλογο γι’ αυτό αναφέρονται ονομαστικά στην πρόσκληση. Σε ότι αφορά στην Κ.Ε.Ε είναι επίσης νόμιμα εκλεγμένη αν και αυτοτελές Νομικό πρόσωπο και εκφράζει την συνισταμένη των απόψεων των διοικήσεων των επιμελητηρίων όλης της χώρας.

Αντωνίου: Και τα  δύο όργανα είναι εκλεγμένα και άρα νόμιμα.

Σιόλαβος: Συμφώνησε ως προς τη συμμετοχή της Κ. Ένωσης στις συζητήσεις με την ΟΣΥΕ για την διαμόρφωση θέσεων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε  ανέπτυξε τα αιτήματα των υπαλλήλων όπως περιγράφονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την έναρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και διατυπώθηκαν οι θέσεις των ενδιαφερόμενων ως εξής:

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα 1ον  : Μέτρα Υγιεινής και  Ασφάλειας

Γιάγκας: Αναφέρθηκε στη θέση που εξέφρασε το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α κατά την συζήτηση της 4-8-2000 ότι δηλαδή το θέμα είναι γενικού ενδιαφέροντος και απασχολεί συνολικά το υπουργείο στις διαπραγματεύσεις με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ άρα δεν μπορεί να γίνουν επί μέρους συζητήσεις και συμφωνίες. Ανεξάρτητα όμως του συγκεκριμένου γεγονότος η Ο.Σ.Υ.Ε –τόνισε ο πρόεδρος ζητά να υπάρξει Επιτροπή αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπο της Κ.Ε.Ε και έναν της Ο.Σ.Υ.Ε που θα επιβλέπει και θα παρεμβαίνει όταν είναι ανάγκη για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Σιόλαβος: Συμφωνούμε να γίνει άτυπα. Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας είναι γενικού ενδιαφέροντος και η επεξεργασία τους θα  γίνει στα πλαίσια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κασιμάτης: Συμφωνούμε να υπάρξει έστω και άτυπη επιτροπή μεταξύ Κ. Ένωσης και Ο.Σ.Υ.Ε. Υπάρχει η καλή πρόθεση και διάθεση για επίλυση των προβλημάτων.

Θέμα 2ον : Ωράριο Εργασίας:

Γιάγκας : Εφαρμογή 35ώρου με συνεχές 7ωρο και 5νθήμερο χωρίς αντίστοιχη μείωση αποδοχών.

Σιόλαβος: Δεν μπορεί να συζητηθεί το θέμα γιατί συζητείται μεταξύ Α.Δ.Ε.Δ.Υ – Κυβέρνησης άπτεται γενικότερης πολιτικής και δεν μπορεί να γίνει ειδική ρύθμιση. Στην παρούσα φάση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α  είναι αρνητικό.

Κασιμάτης:  Δεν τίθεται στη φάση αυτή τέτοιο θέμα.

Θέμα 3ο : Προκαταβολές μισθού

Γιάγκας: Αίτημα μας είναι η χορήγηση των προκαταβολών ατόκως όπως προβλέπονταν στους  δύο προηγούμενους νόμους 1746 και 1089. Μετά την άρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α για χορήγηση ατόκως των προκαταβολών συμφωνήσαμε ήδη να δίνονται με επιτόκιο  3,5%.

Κασιμάτης: Από δική μου έρευνα μερικά Επιμελητήρια αδυνατούν να δώσουν τις προκαταβολές μισθού στους υπαλλήλους τους. Ο Νόμος 2081/92 αναφέρει εντόκως. Έτσι κι αλλιώς τα επιτόκια μέχρι το Δεκέμβριο θα πέσουν κι άλλο. Συμφωνούμε στο 3,5%.

Σιόλαβος: Έχουμε ήδη συμφωνήσει στο 3,5%

Θέμα 4ο : Άδειες Η/Υ

Γιάγκας: Τα Επιμελητήρια είναι από τους πρώτους Δημόσιους φορείς που εισήγαγαν την τεχνολογία των Η/Υ στις εξυπηρέτηση των μελών και οι υπάλληλοι ανταποκρίθηκαν χωρίς προβλήματα. Ζητούμε στους υπαλλήλους που εργάζονται σε Η/Υ – ανεξάρτητα αν έχουν οργανική θέση – να εφαρμοστεί η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 451/21-8-87) που προβλέπει μειωμένο κατά μισή ώρα  ωράριο σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια στους χειριστές Η/Υ.

Σαράντης: Αναφέρθηκε στο δικό του Επιμελητήριο και είπε ότι εάν δουλεύουν κατά 50% να παίρνουν το ½ ωρο όποτε θέλουν είτε πρωί είτε μεσημέρι αρκεί να εξυπηρετείτε ο κόσμος και να μην διαμαρτύρεται.

Σιόλαβος: Έχουμε ήδη συμφωνήσει στο μειωμένο ωράριο για όσους υπαλλήλους χειρίζονται Η/Υ ανεξάρτητα αν κατέχουν οργανική θέση με την προϋπόθεση όμως ότι θα απασχολούνται τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες ημερησίως στον Η/Υ.

Κασιμάτης: Συμφωνεί με το ½ ωρο με την προϋπόθεση που θέτει ο κος Σιόλαβος.

Θέμα 5ο . Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Γιάγκας: Πρέπει να συνεργαστούμε με την Κ.Ε.Ε στην διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για να αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα τα ίδια θέματα από όλους τους υπαλλήλους των επιμελητηρίων. Οι δαπάνες να βαρύνουν την Κ.Ε.Ε ή τα Επιμελητήρια . Να αξιοποιήσουμε επίσης  το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

Σιόλαβος: Να το ρυθμίσετε μεταξύ σας.

Γιάγκας: Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μία συνάντηση για το διπλογραφικό σύστημα.

Κασιμάτης: Το διπλογραφικό σύστημα έχουμε πάρει απόφαση και θα έλθει ειδικός να κουβεντιάσει. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις και τα σεμινάρια είναι απαραίτητα. Θα επιδιώξουμε σε συνεργασία με την Ο.Σ.Υ.Ε να τα υλοποιήσουμε. Να εξετάσουμε και την δυνατότητα κινήτρων αλλά και κυρώσεων.

Σαράντης: Να αναλάβει ένας οργανισμός που κάνει ανάλογου επιπέδου σεμινάρια ούτως ώστε όλα τα Επιμελητήρια να εκσυγχρονισθούν.

Γιάγκας: Συμφωνούμε με το όλο πλαίσιο όπως έχει τεθεί.

Θέμα 6ο . Σχέσεις Διοικήσεως – Υπηρεσιών – Εργαζομένων

Σιόλαβος: Για το θέμα αυτό το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος.

Γιάγκας: Το θέσαμε για να τονίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Επιθυμούμε αρμονική συνεργασία στο πλαίσιο που προσδιορίζουν οι νόμοι. Οι ρόλοι μας πρέπει να είναι διακριτοί και σεβαστοί. Αν κρίνουμε ότι δεν έχουν γίνει κατανοητοί από κάποιους είτε εργαζόμενους είτε διοικούντες ίσως πρέπει να γίνει ημερίδα με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και Διοικήσεων για να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες και να μην προκαλούνται τριβές.

Κασιμάτης: Είναι αρκετά σοβαρό το θέμα. Συμφωνούμε για την ημερίδα. Μας προβληματίζει η σύνθεση των Υπηρεσιακών συμβουλίων. Επιθυμούμε την συμμετοχή μας και ζητάμε το ελάχιστο ερήμην των Διοικήσεων να μην γίνονται οι κρίσεις και προαγωγές  προϊσταμένων, διευθυντών. Τουλάχιστον να έχει γνώση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής και τέλος να μην αποφασίζουν άλλοι για μας.

Γιάγκας: Αντιλαμβανόμαστε τον προβληματισμό σας. Είμαστε ανοικτοί στις συζητήσεις. Μπορούμε να επεξεργαστούμε διάφορες προτάσεις και λύσεις.

Θέμα 7ο . Κοινωνικές παροχές

Κασιμάτης : Το θέμα αυτό είναι προτιμότερο να το συζητήσουν οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι με τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων και μετά να το επανεξετάσουμε

Σιόλαβος : Συμφωνούμε

Γιάγκας : Θα το ξαναδούμε

Θέμα 8ο . Ν. 2081/92 άρθρο 4 παρ. 8

Γιάγκας: Αφορά την αποζημίωση  (Μέχρι 8 μισθούς) για εκείνους που αποχωρούν από την υπηρεσία . Το ΙΚΑ αρνείται να δεχθεί ότι δεν είναι μισθός και απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων για να χορηγήσει την σύνταξη.

Σιόλαβος: Δεν αποτελεί αντικείμενο Συλλογικής Διαπραγμάτευσης να εφαρμοστούν οι νόμοι

Κασιμάτης: Είναι θέμα εφαρμογής των νόμων.

Γιάγκας: Θα επιδιώξουμε εκτός των άλλων ενεργειών και δικαστική λύση.

Θέμα 9ο :  Πρόσθετη Ασφάλιση

Κασιμάτης: Έχω ευαισθησία όσον αφορά την ασφάλιση, θα έλεγα. Ναι, με την προϋπόθεση να το επιτρέπουν τα έσοδα του κάθε Επιμελητηρίου. Πρέπει να το επανεξετάσουμε αφού δούμε πιο συγκεκριμένα τι θέλουμε και τα δύο μέρη.

Σιόλαβος: Εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση αν το επιτρέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Ναι, για δεύτερη ασφάλιση χωρίς να πειραχθεί η κύρια.

Γιάγκας: Αφού υπάρχει η κατ’ αρχήν θετική στάση, σε συνεργασία τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ο.Σ.Υ.Ε – Κ.Ε.Ε) θα επεξεργαστούν ολοκληρωμένη πρόταση για να ληφθεί απόφαση.

Θέμα 10ο  :  Σχετικά με την απασχόληση εργαζόμενων στα Επιμελητήρια χωρίς σχέσεις εργασίας.

Γιάγκας : Πρέπει να εκλείψει το φαινόμενο να απασχολούνται στα Επιμελητήρια εργαζόμενοι μέσω εμπορικών συλλόγων, ομοσπονδιών κλπ.. Εκτός του γεγονότος ότι είναι παράνομη η ενέργεια δεν υπάρχει καμία τύχη για εξέλιξη στο προσωπικό αυτό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να απορροφηθεί το προσωπικό μέσα από διαδικασίες κανονικών προσλήψεων.

Κασιμάτης: Εμάς ευτυχώς μας εξαίρεσαν από τον τελευταίο νόμο για τις προσλήψεις. Είναι σοβαρό το θέμα και πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Σιόλαβος: Δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Γιάγκας: Θέσαμε το θέμα για να τονίσουμε την σημασία του. Αρκετοί εργαζόμενοι είναι όμηροι τέτοιων επιλογών. Θέλουμε να δοθεί κατεύθυνση από την Κ.Ε.Ε προς τα Επιμελητήρια για να μην δημιουργούνται εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα.

Θέμα 11ο : Ενίσχυση Ταμείου Πρόνοιας.

Γιάγκας : Ζητάμε την ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας με την καθιέρωση ποσοστού 1% επί των συνδρομών για μία τριετία με στόχο την κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος . Αυτό θα βοηθήσει στην εξίσωση του εφ’ άπαξ που λαμβάνουν οι Επιμελητηριακοί υπάλληλοι με αυτό των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Κασιμάτης: Όταν υπέγραψε η Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αποστολάκη για το 8% υπέρ των Επαγγελματικών Οργανώσεων έκανα παρέμβαση και της ζήτησα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό να αποδοθεί 7% και το 1% να δοθεί στην  Ο.Σ.Υ.Ε για το Ταμείο. Να κάνουμε πρόταση λοιπόν το 1% από του χρόνου και για πάντα να πηγαίνει στο λογαριασμό της Κ. Ένωσης και εμείς να το δίνουμε στο Ταμείο.

Γιάγκας: Δεν έχουμε αντίρρηση με την πρόταση του κ. Κασιμάτη. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι θετική για μας. Ήδη έχει συμφωνήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης  και το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α στις διαπραγματεύσεις που κάναμε να καθιερωθεί ποσοστό 1% επί των εισπράξεων από συνδρομές για μία τριετία υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Σιόλαβος: Συμφωνούμε. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Σιόλαβος: Τα θέματα Α, Β, Γ, και Δ, άπτονται της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και δεν μπορούν να συζητηθούν σ’ αυτή την φάση αφού τα διαπραγματεύεται η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την κυβέρνηση.
Για το τελευταίο θέμα που αφορά το 3% του Μ.Τ.Π.Υ είμαστε αντίθετοι στην κατάργησή του γιατί δημιουργείται γενικότερο πρόβλημα.

Γιάγκας: Πράγματι τα τέσσερα πρώτα θέματα συζητούνται μεταξύ Α.Δ.Ε.Δ.Υ και Κυβέρνησης. Θέλουμε όμως να καταγραφεί η άποψη της Κ.Ε.Ε ειδικά για τα Επιδόματα Οικογενειακών βαρών και πληροφορικής μιας και τα επιμελητήρια είναι από τους πρώτους φορείς που εφάρμοσαν την πληροφορική και έβαλαν Η/Υ στις υπηρεσίες τους.
Επίσης μας ενδιαφέρει η άποψη της Κ.Ε.Ε στο θέμα του Μ.Τ.Π.Υ – για το οποίο εμμένουμε – γιατί οι υπάλληλοι των επιμελητηρίων δεν είναι μέτοχοι και δεν λαμβάνουν το προβλεπόμενο μέρισμα παρά το γεγονός ότι διεκπεραιώνουν τις σχετικές προμήθειες και τα επιμελητήρια αποδίδουν ποσοστό 3% επί της αξίας των προμηθειών στο εν λόγω ταμείο.

Κασιμάτης: Για το επίδομα Οικογενειακών βαρών υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις και πιστεύουμε ότι αργά η γρήγορα θα δοθεί. Εμείς βεβαίως δεν έχουμε αντίρρηση όπως και για το επίδομα πληροφορικής. Για το ποσοστό που χορηγείται στο Μ.Τ.Π.Υ. συμφωνούμε να δίνεται στο Ταμείο Πρόνοιας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων.

Στο σημείο αυτό τελειώνει η σύσκεψη.
Τα πρακτικά αυτά εκδόθηκαν σε τρία αντίγραφα και αποτελούν ακριβή περίληψη των όσων ελέχθησαν. Προς επιβεβαίωση διαβάστηκαν και υπογράφονται από τους συμμετέχοντες είναι δε κοινοποιήσιμα προς κάθε αρμόδια αρχή και ενδιαφερόμενο.

Αθήνα    4-9-2000

Γ. Κασιμάτης, Πρόεδρος Κ.Ε.Ε

Μιχ. Γιάγκας, Πρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε

Γ. Σιόλαβος, Γεν. Δ/ντης Υπ. Ανάπτυξης

Παν. Πέτκας, Αντιπρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε

Κ. Οικονόμου, Ταμίας Ο.Σ.Υ.Ε

Π. Αγνιάδης, Οικ. Επόπτης Κ.Ε.Ε.

Δ. Σαράντης, Δ΄ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε.

Θ. Αντωνίου, Εμπειρογνώμων Κ.Ε.Ε.