Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Επικοινωνία


16/09/2016
Print Friendly

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Ακαδημίας 7-9, Τ.Κ. 10671 Αθήνα

Τηλ. 210-4116729

Email: info@osye.gr, url: www.osye.gr

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ